NETHERLANDS EMERGENCY TOWING VESSEL


eeverkeersonderzoek
 

De GUARDIAN doet regelmatig onderzoek naar de verkeersdrukte op de Noordzee. Door op strategische punten op de Noordzee te gaan liggen en in een periode alle schepen te noteren die passeren kan een aardig beeld gemaakt worden van de verkeersstromen en verkeersdichtheid. Ook doet de GUARDIAN onderzoek naar reacties van de scheepvaart op wijzigingen in het betonningssysteem. Omdat de overheid het aantal boeien op zee wil beperken en de gebruikelijke rode en groene boeien wil vervangen voor een centerlijn betonning (indien mogelijk), kan het  zijn dat de scheepvaart hier anders op gaat reageren. Door nu de scheepvaart een aantal dagen te observeren kan een goed beeld verkregen worden hoe de scheepvaart hierop reageert. Met de bevindingen die voortkomen uit de tellingen en observaties kan men een plan formuleren voor de toekomst


foto: Observatie van de scheepvaart na
verandering van de betonning.

 

2004, W.G. van der Veen