NETHERLANDS EMERGENCY TOWING VESSEL


erkeersdiensttaken
 

Een bijkomende taak van het noodsleepvaartuig is het geven van verkeersbegeleiding. Tijdens actie's waarbij de GUARDIAN niet direct hoeft in te grijpen, maar er wel een gevaar ontstaat voor de omringende scheepvaart kan de GUARDIAN het verkeer gaan begeleiden en van advies voorzien. Daarnaast kan de GUARDIAN het scheepvaartverkeer op de hoogte brengen van gevaren die zich tijdelijk of permanent in de routes bevinden en die nog niet in de zeekaart zijn verwerkt, zoals bijvoorbeeld scheepswrakken. Ook kan de GUARDIAN tijdens evenementen op het water zorg dragen voor de tijdelijke lokale verkeersbegeleiding.
foto: Verkeersbegeleiding
bij het wrak van de "ASSI EUROLINK".


 
foto: Toezicht op de veiligheid tijdens het
Tromp Festival.

foto: De scheepvaart weg houden
bij het wrak van de "MICHELLE".


 

Tijdens het verblijf op zee houdt de GUARDIAN toezicht op de naleving van de verkeersregels die staan omschreven in de "Bepalingen ter Voorkoming van Aanvaring op zee" (BVA). Schepen die zich niet aan deze regels houden worden hierop aangesproken. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid ook nog diverse regels opgesteld voor het bevaren van het Nederlandse Continentale Plat (NCP), ook hierop wordt door de GUARDIAN toezicht gehouden. Zo mogen bepaalde schepen met een bepaalde lading niet te dicht in de buurt van de Nederlandse kust komen tijdens de passage en mogen bepaalde tankers niet ankeren in de buurt van de Nederlandse kust. 

 

2004, W.G. van der Veen