NETHERLANDS EMERGENCY TOWING VESSEL


peciale acties en efeningen
 

De Kustwacht is een samenwerkings verband van 6 samenwerkende ministeries te weten: Binnenlandse zaken en koninkrijk relaties, Defensie, FinanciŽn, Veiligheid en Justitie, Economische zaken Landbouw en innovatie en van Infrastructuur en Milieu en valt operationeel onder Defensie. Daardoor komt het voor dat er gezamenlijke acties en oefeningen plaats vinden op de Noordzee. Meestal gebruikt men voor dit soort acties de GUARDIAN, al hebben de ministeries ook eigen schepen en vliegende eenheden tot hun beschikking. Deze acties en oefeningen hebben dan veelal te maken met het opsporen van narcotica en het in de gaten houden van verdachte schepen. Daarnaast wordt er ook regelmatig gezamenlijk geoefend om de paraatheid te kunnen garanderen. Voorbeelden hiervan zijn terugkeerende grote oefeningen als LIVEX en SAREX waarbij ook de KNRM, Private bergingsmaatschappijen en hulpverlenings organisaties aan de wal betrokken zijn.
foto: ARCA en NH1816 tijdens LIVEX 2014. Diverse
vlotten vol met mensen worden te water gelaten.
 foto: Kustwacht helikopter OO-NHV haalt mensen
van de STENA HOLLANDICA tijdens LIVEX 2014.
 foto: NHV helikopter met Kustwacht logo.

 

Defensie gebruikt de GUARDIAN ook vaak voor het trainen van hun helikopter bemanningen. Door haar continue inzetbaarheid kunnen de helikopters ook in de donkere uren voor trainings doeleinden gebruik maken van de GUARDIAN. Ze kan desgewenst alle koersen en snelheden varen die men wenst, wat men van een normaal koopvaardij schip niet kan vragen voor een oefening.

Daarnaast wordt er ook regelmatig geoefend met de reddingshelikopters die beschikbaar zijn gesteld aan de Kustwacht door de samenwerkende gasmaatschappijen verenigd in de NOGEPA en de helikopters die onder contract van Defensie staan. Deze helikopters worden gevlogen door het Belgische Noordzee Helikopters Vlaanderen (NHV) te Oostende en staan gestationeerd op de vliegveld "De Kooy" in Den Helder en in de Pistoohaven te Rotterdam.

 

© 2004, W.G. van der Veen