NETHERLANDS EMERGENCY TOWING VESSEL


liebestrijding
 

In geval van olieverontreiniging kan de GUARDIAN ook ingezet worden voor oliebestrijding. Hiervoor kan zij gebruik maken van een olie veegarm van het type KOSEQ, Deze staat normaal gesproken aan de wal in Den Helder en wordt opgehaald zodra dit nodig is. Rijkswaterstaat heeft een aantal schepen onder contract staan die uitgerust zijn om olie te bestrijden. Hierin bestaan twee groepen, 1ste lijn en 2de lijn vaartuigen. Onder de eerste lijn vaartuigen vallen de ARCA, GEOPOTUS 14, RIJNDELTA en nog een paar vaartuigen. De eerste lijn vaartuigen beschikken over twee veegarmen. De GUARDIAN opereerd maar 1 veegarm en valt daarmee onder de tweede lijns vaartuigen. Vier tanks zijn geschikt voor het opslaan van de geveegde olie en zijn voorzien van verwarming. De opslag capaciteit is 185 ton. De GUARDIAN is voorzien van het certificaat “Oil Recovery vessel” en mag olie vegen met een vlampunt van boven de 60 graden celcius. Alleen de Arca van Rijkswaterstaat mag olie ruimen met een vlampunt dat lager ligt dan 60 graden celcius.

 

foto:  KOSEQ veegsysteem in gebruik op de WAKER

 

 

 

 

© 2004, W.G. van der Veen