NETHERLANDS EMERGENCY TOWING VESSEL

                                                                                                

                 

R e p o r t a g e s

Gezamelijke ETV oefening - 21 Juli 2014


Onze Oosterburen beschikken over veel kilometers kustlijn, aan de Noord-West kant de Noordzee en aan de Noord-Oost kant de Baltische zee. Om deze kustlijn te beschermen hebben de Duitsers het Havariekommando, Central Command for Maritime Emergencies Germany opgericht die de beschikking heeft over een groot scala aan materiaal. Dit materiaal bestaat o.a. uit vliegtuigen, helikopters, oliebestrijdingsvaartuigen, blusboten, boarding teams en Emergency Towing Vesselís. Deze ETVís bestaan uit een combinatie van tweede lijns Multi Purpose vaartuigen en echte slepers. De Multi perpose vaartuigen kunnen naast slepen ook worden ingezet voor visserijinspecties, betonning, politietaken en survey werkzaamheden (o.a.: Neuwerk, Mellum, Scharnhorn en Arkona). De echte slepers hebben alleen de taak van calamiteiten sleepboot en liggen op station (Baltic, Fairplay 25 en de Nordic). De Duitsers hebben een ander uitgangspunt dan de Nederlanders bij een inzet van een ETV. Daar waar de Nederlands gebruik maken van de kennis en kunde van de bemanning van het in nood verkerende schip, maken de Duitsers gebruik van boardingteams die aan boord worden gezet met een helikopter en op het in nood verkerende schip  de sleepverbinding tot stand brengen met de ETV. Om nu zowel de boardingteams als de ETVís geoefend te houden huurt het Havariekommando eens in de zoveel tijd een groot schip om daarmee te kunnen oefenen in het maken van een sleepverbinding en daadwerkelijk slepen. Via het Bonn-agreement staan de Duitsers en Nederlanders tot elkaars beschikking en kunnen de Duitsers een beroep doen op de Nederlanders en vice versa. als het gaat om materieel. Om inzicht te geven in beider procedure en werkwijze is de Nederlandse ETV Ievoli Amaranth op maandag 21 July 2014 ingezet bij een grote gezamenlijke oefening op de Duits/Nederlandse Noordzee grens.

Voor deze oefening werd de Zweedse (PCTC) Pure Car Truck Carrier Otello gehuurd van Wallenius Lines AB, Zweden. De Otello heeft een capaciteit 6700 autoís of een combinatie van 3000 autoís en 400 bussen. Ze heeft een lengte van 199,00m een breedte32,26m en een hoogte van 52,00m. Ze meet 60.942 GT en een deadweight van 22.724 ton.

Als scenario werd een volledig dood schip gespeeld waarbij de Otello geen voorstuwing meer had en geen stroom voor de winches. Dit zou het voor de drie Duitse schepen ingewikkelder maken omdat zij met een stalen voorloop werken en deze met de winches van de eigen sleper aan boord getrokken diende te worden. De Nederlandse ETV werkt met een Dynema voorloop die met de hand naar boven kan worden gehaald wat het vast maken in slechte omstandigheden sneller zal laten verlopen.

De oefening begon ís morgens om 10:00 uur en zou 8 uur gaan duren. Als eerste werd melding gemaakt door de Otello van de totale blackout waarop het Havariekommando een boardingteam liet invliegen wat met een helikopter aan boord van de Otello werd gezet. Daarop werd als eerste de Mellum gevraagd een sleepverbinding te maken, gebruik makend van een zware stalen voorloop. Dit alles moest gebeuren met de winches van de Mellum zelf. Door aan dek de lijn via rollen terug te leiden overboord, terug naar de Mellum kon zo de sleepdraad aan boord getrokken worden. Eerst ging een hiewlijntje omhoog, deze zat weer verbonden aan een messengerlijn gevolgd door een dikke tros, welke vervolgens verbonden was aan de stalen voorloper. Na ongeveer 60 minuten was de sleepverbinding tot stand gebracht en kon de sleepdraad worden uitgevierd tot de juiste lengte voor het trekken. De resterende 60 minuten mocht zij allerlei sleepmanoeuvres uitvoeren waarna ze gevraagd werd los te gooien.

Als tweede mocht de Ievoli Amaranth een verbinding maken. Besloten was dat dit zonder het boarding team moest gebeuren, dus met de eigen crew van de Otello en i.p.v. van de stalen voorloopeen voorloper van Dynema. Dit maakt het mogelijk met de hand, zonder gebruik van winches, een sleepverbinding te maken. Nadat het achterschip van de Ievoli Amaranth onder de boeg van de Otello gebracht was gooide de bemanning van de Otello een hiewlijn naar beneden. Deze hiewlijn werd verbonden aan een drijvende tros. De tros was verbonden aan de Dynema voorloop. Met een paar man trokken ze het sleepgerei omhoog. Met 23 minuten stond de Ievoli Amaranth vast, werd de sleepdraad uitgevierd en kon ook zij met diverse manoeuvres beginnen. Na wat bochten en rechte stukken om te zien hoe een autocarrier reageerde op wind en golven mocht ook de Ievoli Amaranth losgooien.

De volgende in rij was de Duitse Nordic. Ook zij ging net als de Mellum een zware sleepverbinding maken m.b.v. het boarding team en het gebruik van de winches op de Nordic zelf om de voorloop aan dek van de Otello te trekken. Ook zij deed er zoín 60 minuten over om een verbinding tot stand te brengen. Als laatste werd de Neuwerk onder de Otello geroepen om daarmee de dag af te sluiten. De oefening werd uiteindelijk geŽvalueerd en als zeer nuttig ervaren. Een interresant aspect was vooral het werk van de Ievoli Amarant, omdat de crew een sleepverbinding maakte zonder gebruik te maken van het boarding team. Volgend jaar zal de oefening herhaald worden en georganiseerd worden door de Nederlandse Kustwacht. Uiteraard hangt dit af van een aantal factoren, waaronder de beschikbaarheid van grote zeeschepen. Zij wijken niet gemakkelijk af van een strak tijdschema om beschikbaar te zijn voor een oefening.

 


footo: Boarding team wordt aan dek
van de Otello neergelaten.
 

foto: Mellum maakt een sleepverbinding.

 

foto: Otello wacht op de volgende sleepverbinding.

 

foto: Ievoli Amaranth maakt zich klaar
voor de sleepverbinding.
 

foto: drijvende tros wordt aan dek van de Otello getrokken.

 

foto: Sleepdraad is uitgevierd en de Otello volgt.

 

foto: Nordic sleept de Otello.
 

foto: Neuwerk maakt een sleepverbinding.
 

foto: Nordic en Neuwerk.
 

foto: Bundespolizei See Fliegerstaffel Fuhlendorf

foto: Bundespolizei See Fliegerstaffel Fuhlendorf

foto: Bundespolizei See Fliegerstaffel Fuhlendorf
© 2004, W.G. van der Veen.