Brandweer Vliegbasis Eindhoven Fire-Rescue Fire Rescue Holding B.V.
 
Home Organisatie Uitrukken How it works Fotogalerij Filmgalerij Nieuwsberichten
Regelgeving Constructie Rompindeling Toegang Vluchten Blusstof Brandbestrijding
Brandweer Vliegbasis Eindhoven > How it works > Regelgeving
Luchtvaartregelgeving

Vliegtuigbrandbestrijding is een specialisme van de brandweer. 
De opleiding is ondergebracht als keuze module bij de rang van Brandwacht 1e klasse (hulpbrandweer) en bij Onderbrandmeester (specialisten). Deze opleiding wordt vaak alleen door de bedrijfsbrandweer van luchthavens genoten. 80% van de vliegtuig ongevallen gebeuren immers op of nabij een luchthaven.

Hoe wel het vliegen als de veiligste manier van vervoer wordt gezien komen er toch ongevallen voor. Ongevallen die vaak een tragische afloop hebben.

Na de eerste wereldoorlog is de luchtvaartontwikkeling in een stroom versnelling terecht gekomen. Het vliegtuig had zich inmiddels ruimschoots bewezen. In 1944 werd er tijdens een Conventie in Chicago het ICAO opgericht wat tot doel had alle burger luchtverkeer en alles wat er daarmee samenhangt te regelen. ICAO staat voor International Civil Aviation Organisation, of te wel Internationale Burgerluchtvaart Organisatie. Op 7 December 1944 werd dit verdrag door 52, nu 150, lidstaten ondertekent. Hiermee verklaarde ze zich te houden aan de internationale normen (standerds).
In Nederland is de brandbestrijding een onderdeel van de overheid. Het ministerie van Binnenlandse zaken is verantwoordelijk. Het is geregeld in de brandweerwet van 1985. Artikel 13 schrijft dat bedrijven die door B&W de opdracht krijgen een bedrijfsbrandweer op te richten en deze te onderhouden verplicht zijn dat te doen. Echter een luchthaven valt hier buiten. Deze heeft een andere wet. De luchtvaartwet.
De luchtvaartinspectie die valt onder het ministerie van Verkeer & Waterstaat ziet toe dat de luchthaven brandweer voldoet aan de eisen. Brandbestrijding op defensie grond valt onder het ministerie van Defensie.

Een brandbestrijdingsorganisatie op een luchthaven is op grond van het RTL, Regeling Toezicht Luchtvaart, geregeld. In de Brandweerregeling Burgerluchtvaartterreinen is dit uitgewerkt. Deze regels zijn gebaseerd op het ICAO.

Op een militaire vliegbasis is het anders geregeld. Zo vallen militaire vliegvelden niet onder het RTL. De eisen zijn vastgesteld in het Luchtverkeersvoorschrift (LVV). De Koninklijke Luchtmacht kent een verdere uitwerking daarvan in het Voorschrift vliegveiligheid en het Voorschrift Brandweer. De Marine kent voorschriften in de vorm van annexen bij het LVV.
De internationale basis voor de voorschriften zijn in STANAGs (NATO STANdardization Agreements),  die op hun beurt weer afgeleid zijn van onder meer de ICAO-richtlijnen.De operationele uitwerking van de voorschriften staan in de orders van blijvende aard (OBA's) In tegenstelling met een civiele luchthaven waar de opkomsttijd drie minuten is, is de opkomst tijd op een militaire luchthaven twee minuten. De Vliegbasis Eindhoven/Eindhoven Airport heeft een militaire brandweerorganisatie en staat dus op twee minuten. Aan de hand van onverwachte reactietesten wordt de haalbaarheid van deze 2 minuten getest. Dit houd in dat de verkeersleiding de crash-bel activeert zonder dat het brandweer personeel hier van op de hoogte is. Het bericht wat volgt is in de trant van: "Oefening, Oefening, Oefening dit is een reactie test alleen voor de brandweer, grondincident kop 04, oefening, oefening, oefening. De brandweer moet dan zo snel mogelijk naar baankop 04, om binnen de gestelde 2 minuten ter plaatse te zijn.

Het uitruk gebied, verzorgingsgebied van de luchthaven brandweer is in eerste instantie 1000 meter voor of achter de baan en 300 meter breed. Daarnaast is de brandweer van de luchthaven verplicht de civiele brandweer te assisteren. Wanneer er een incident op een luchthaven plaats vind zal in de meeste gevallen worden besloten de luchthaven te sluiten of deels te sluiten.

Het gebied wordt ook wel aangeduid met ALPHA, BRAVO, CHARLIE.

  • Alpha is op het luchtvaart terrein. (luchthaven brandweer - overheidsbrandweer komt assisteren)

  • Bravo is in een straal van 15km om het luchtvaart terrein (overheidsbrandweer - luchthavenbrandweer komt assisteren)

  •  Charlie is verder daar buiten. (overheidsbrandweer - luchthavenbrandweer kan gevraagd worden te assisteren

Afhankelijk van de het vliegtuig type wordt een vliegtuig in een categorie geplaatst. Deze categorie is gebonden aan de lengte en de breedte van een type vliegtuig. Aan deze categorie wordt een gereedstelling gekoppeld. Zoveel blusstof binnen een bepaalde tijd bij het vliegtuig. Op de foto hieronder zien we een Airbus A300. Dit vliegtuig mag landen onder een categorie 8. Dat betekent dat het vliegtuig tussen de 49 en 61 meter lang is en een maximum romp breedte van 7 meter heeft. 3 monitorvoertuigen met gezamenlijk 18200 liter water is hier voor nodig. 3 bevelvoerders (specialisten), 6 brandwachten (hulpbrandweer), 
1 officier en een OSC/AFO (One Scene Commander/Airport Fire Officer). In totaal dus 11 mensen.
ar de voertuigen op afgestemd worden.