Brandweer Vliegbasis Eindhoven Fire-Rescue Fire Rescue Holding B.V.
 
Home Organisatie Uitrukken How it works Fotogalerij Filmgalerij Nieuwsberichten
Regelgeving Constructie Rompindeling Toegang Vluchten Blusstof Brandbestrijding
Brandweer Vliegbasis Eindhoven > How it works > Blusstof
Blusstof
Blusstoffen kunnen worden onderscheiden op basis van hun werking
 • afdekkende werking
 • zuurstofverdringende werking
 • koelende werking
 • brandvertragende werking

Water is het aangewezen middel voor cabine branden en compressorbranden. Voor de vliegtuigbrandbestrijding, waarbij er vaak sprake is van vloeistofbranden zijn de volgende blusstoffen van belang:

 • schuim
  AFFF is een synthetische schuim. Als AFFF toegevoegd wordt aan water ontstaat een mengsel dat op de brandbare vloeistof drijft. Dit mengsel wordt een premix genoemd. Uit het AFFF-schuim loopt een heel dunne waterige filmlaag over de brandbare vloeistof en dekt deze af. Daardoor kunnen de brandbare dampen niet meer uittreden en niet meer in contact komen met de zuurstof uit de lucht
 • poeder
  Als poeder met schuim wordt gecombineerd zal de blussing sneller verlopen dan wanneer er alleen schuim wordt gebruikt. Door poeder worden de vlammen snel neergeslagen. Het schuim dekt de brandstof af, waardoor herontsteking tegengegaan wordt. Op deze wijze wordt dus de snelle bluswerking van poeder gecombineerd met de afdekkende en enigszins koelende werking van schuim. Wanneer poeder wordt gebruikt met water zal de blussing ook sneller verlopen. Directe koeling door water en de blussende werking van het poeder. Zo kunnen branden die te heet zijn om alleen te blussen met poeder geblust worden. Een combinatie van water en halon werkt het zelfde.
 • halogeenkoolwaterstoffen
 • combinaties van blusstoffen

Schuim is de primaire blusstof in de vliegtuigbrandbestrijding. Op de Nederlandse luchthavens wordt vrijwel uitsluitend AFFF gebruikt. Uit het AFFF-schuim loopt een dunne, waterige film over het oppervlak van de brandbare vloeistof. Daardoor wordt uitbereiding van brandbare dampen en hun contact met de lucht voorkomen. Bluspoeder is uitermate geschikt voor het blussen van brandbare uitstromende brandstof (driedimensionale branden), omdat het brandvertragend werkt. Bij de Koninklijke Luchtmacht wordt gebruikt gemaakt van het zogenaamde hydrochem. Dit brengt poeder bij de brand door inzet van het dakkanon. Het poeder wordt als het ware door de water/schuim straal naar de brand gebracht. Het water heeft een koelende en blussende werking, het schuim brengt een film laag aan en het poeder breekt de vlammen af. Halogeenkoolwaterstoffen zijn zeer geschikt voor het blussen in gesloten ruimten (driedimensionale branden) en komen daarom voor in vaste blusinstallaties. Bij gecombineerd gebruik van bepaalde blusstoffen (schuim plus poeder; poeder plus water) wordt een snellere blussing verkregen en is er minder kans op herontsteking.

De techniek van de brandbestrijding is gericht op het zo effectief mogelijk omgaan met blusstof. Bij schuim moet er zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de omstandigheden en de worplengte van de straal. Bovenwinds aanvallen verdient dan ook de voorkeur. Zowel bij gebruik van de schuimmonitor als bij gebruik van de handlines geldt:

 • schat de situatie in en bepaal de aanpak
 • start in principe met een gebonden straal
  ga. zodra er een vuurvrije zone langs de romp is, over op een sproeistraal
 • drijf het vuur van de romp weg
 • geef bij gebruik van AFFF het schuim vooral gelegenheid om de film te vormen
 • Wanneer het grootste deel van het vuur gedoofd is kan over gegaan worden op de handlines of draagbaar blustoestel

In tegenstelling tot gebruik van AFFF, moet u bij poeder wel doorgaan tot al het vuur gedoofd is. Poeder dekt immers niet af en het onderbreken van de blussing zal tot resultaat hebben dat het vuur weer terug komt. Tijdens een blussing moet poeder kunt u te maken krijgen met grote zichtproblemen. Dit geldt met name bij gebruik van het poederkanon