Brandweer Vliegbasis Eindhoven Fire-Rescue Fire Rescue Holding B.V.
 
Home Organisatie Uitrukken How it works Fotogalerij Filmgalerij Nieuwsberichten
Regelgeving Constructie Rompindeling Toegang Vluchten Blusstof Brandbestrijding
Brandweer Vliegbasis Eindhoven >  How it works > Uitrukprocedure
Uitrukprocedure

De brandweer vliegbasis Eindhoven werkt volgens uitrukprocedures. Deze procedures leiden ertoe dat er tijdens calamiteiten een betere communicatie mogelijk is en iedereen, afhankelijk van de situatie, weet wat er moet worden gedaan. Aan;  de hand van een aantal voorbeelden zullen de procedures uiteen worden gezet.

Vliegtuigcalamiteit.
Er zijn voor vliegtuigcalamiteiten een aantal mogelijke scenario's.
1. Paraat; Het vliegtuig is onderweg, bemerkt een probleem, maar het is niet ernstig.
2. Stand-by; Het vliegtuig is onderweg, bemerkt een ernstig probleem. Verwacht luchtvaartongeval.
3. Crash; Het vliegtuig is daadwerkelijk gecrasht.

Paraat
Bij een paraat melding gaat de brandweer van de vliegbasis Eindhoven rustig naar de baan. Er wordt door 3 crashtenders een positie ingenomen. 2 crashtenders vangen het vliegtuig op, één rijd er eventueel achter aan. De OSC en de tankautospuit nemen hun plaats in langs de baan, t.h.v. de brandweerkazerne.
Het verloop van elk incident verloopt verschillend, echter dit is de basis procedure.

Stand-by call
Bij een stand-by call nemen de voertuigen wederom hun positie in langs de baan. Echter onder deze omstandigheden blijft het niet alleen bij de inzet van de basisbrandweer, ook de civiele brandweer komt hier ter plaatse. De hoeveelheid brandweervoertuigen die de civiele brandweer levert, ligt aan het aantal passagiers aan boord. Het aantal passagiers aan boord bepaald namelijk het scenario dat wordt opgestart in combinatie met de stand-by call.
1 t/m 6 passagiers aanboord maakt scenario 1, 7 t/m 49 scenario 2 en scenario 3 wordt opgestart bij 50 en meer passagiers.

Crash
Bij een daadwerkelijke crash rukt de brandweer van de vliegbasis direct uit en wordt geassisteerd door de civiele brandweer. Het aantal voertuigen welke door de civiele brandweer worden geleverd is gekoppeld aan het aantal passagiers aan boord. Hier wordt gewerkt met dezelfde scenario's als bij de Stand-by call.
Elk incident met een vliegtuig dat op de grond plaats vind, wordt ook als Crash beschouwd.

noot: De Paraat-, Stand-by- en Crash Call wordt altijd door de toren geïnitieerd. Zij doen dit op basis van eigen waarnemingen of op basis van het contact met de vlieger. Als er geen communicatie mogelijk is tussen verkeersleider en vlieger, bepaald de toren of er een Call wordt uitgegeven. Op basis van deze Call rukt de brandweer uit. Het kan hierdoor voorkomen dat het vliegtuig richting de Gate taxiet en de brandweer pas later ter plaatse komt. Dit lijkt in eerste instantie vreemd, maar de vlieger en de luchtverkeersleiding zijn in deze leidend. Daarbij moet niet worden vergeten dat bij een Crash Call Scenario 3 op de vliegbasis Eindhoven, om en nabij 24 brandweervoertuigen uit de regio gaan rijden. Een wel overwogen beslissing is hier op zijn plaats. Het mag duidelijk zijn dat bij twijfel, er direct groot alarm wordt geslagen.

De brandweer van de Vliegbasis oefend regelmatig de reactietijd. De crashbel wordt door de verkeersleiding op een willekeurig moment geactiveerd, waarop de brandweer naar de opgegeven locatie gaat. Wij moeten binnen 2 minuten op de kop van de baan staan. Om dit te bereiken rijd de brandweer met blauwe zwaailichten aan, om gebruik te kunnen maken van 300 extra pk's.

112 meldingen
Er zijn voor 112 meldingen een aantal mogelijke protocollen.
1. Brandbestrijding
2. Hulpverlening
3. Ongeval gevaarlijke stoffen
4. Radioactiviteit
5. Medische Assistentie

Bij elk incident gaat de tankautospuit in combinatie met een crashtender naar het incident. De prioriteit bepaald de snelheid van het ter plaatse gaan. Alleen bij Prio-1 meldingen rijd de brandweer met zwaailicht en sirene. Het rijden met zwaailicht en sirene bij Prio-1 meldingen is overigens verplicht en niet door de brandweer zelf bepaald. Als de brandweer niet met zwaailicht en sirene rijd bij deze prio-1 melding en er zou onderweg een ongeval plaats vinden, dan is de chauffeur en de bevelvoerder hiervoor aansprakelijk.